Apie mus

Alfa - Omega Money Services Group s.r.o. – kompanija, išduodanti smulkius vartojimo kreditus Čekijos, Lietuvos ir Latvijos Respublikos piliečiams pagal ES direktyvą vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis (2002/65/EB). Alfa - Omega Money Services Group s.r.o. Kreditų Gavėjų pageidavimu kreditai išduodami ir visi finansiniai sandoriai vykdomi (įskaitant kreditų grąžinimą) eurais (EUR). Paskolos suteikiamos ir mokėjimai priimami per mokėjimų agentūrą Mokejimai.lt (UAB "EVP International", įmonės kodas 300060819). Informaciją galite rasti skiltyje "Kontaktai mokėjimams".

Alfa - Omega Money Services Group s.r.o. įregistruotas Čekijos asmens duomenų apsaugos inspekcijoje duomenų valdytoju. Registracijos kodas - 00041344.

Creditcentre.eu užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal Čekijos Respublikos asmens duomenų inspekcijos ir kitus teisės aktų reikalavimus. Creditcentre.eu visi darbuotojai ir atstovai įsipareigoja ir privalo saugoti asmens duomenis. Creditcentre.eu įvestos tinkamos organizacinės ir techninės  priemonės, kad apsaugotų duomenis nuo atskleidimo, neteisėto sunaikinimo, pakeitimų ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Informacija

- Registracija sustabdyta.

- Kreditai neišduodami.

Darbo laikas

I-V nuo 8:00 iki 17:00

Kontaktai


Alfa-Omega Money Services Group s.r.o.
Čekijos Respublika
Moulikova, Praha 5, PSČ 150 00
Reg. kodas: 24849294

Tel.: + 370 675 20837
       
+420 608556362

Skype: creditcentre.eu
El.paštas lt@creditcentre.eu